I FUS-barnehagene er alle barn best
– de er FUS.

FUS betyr først, og i FUS-barnehagene er det alltid barna som kommer først. Det er derfor vi sier at alle barn er best. Vi jobber for at alle barn skal bli den beste utgaven av seg selv, og at alle skal få utnytte sitt fulle potensial. Vi skal jobbe for at de blir best mulig rustet for resten av læringslivet. Fordi vi vet at læringen som skjer i barnehagene legger grunnlaget for all senere læring. Fellestrekket ved alle våre barnehager er at leken er utgangspunktet for all laering, der spesielt egenledelse i lek og læring står sentralt.

Om FUS-Barnehagene

FUS-barnehagene består av nærmere 170 barnehager fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. I alle våre barnehager møter barna den samme, trygge FUS-barnehagen. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og får nye utfordringer. Barnehagealderen har en unik verdi og vi i FUS jobber for å berike barndommen til hvert enkelt barn. I FUS-barnehagene skal barna alltid være i fokus – de er fus.

Alle FUS-barnehagene er egne aksjeselskap som rår over eget budsjett.  Dette betyr at overskuddet i hver enkelt FUS barnehage forblir i barnehagen. Et eventuelt overskudd kan derfor brukes til å forbedre kvaliteten i barnehagen eller som økonomisk reserve. FUS-barnehagene er organisert under morselskapet Trygge Barnehager as, som er Norges største etablerer, eier og drifter ra private barnehager. Les mer om Trygge Barnehager her.

KONTAKT OSS

Fakturaadresse

FUS as
Fakturamottak
Postboks 4970 Vika
8608 Mo i Rana
Org. nr: 991 980 105

Besøksadresse

Karenlyst allé 9b
0278 Oslo
Tlf: 21 93 45 00
post@fus.no

Postadresse

Postboks 420
5501 Haugesund