Jobb i FUS

Hvorfor har ikke krabber øyenbryn, hvor kommer tanker fra, var alt sort/hvitt i gamle dager?
Som ansatt i FUS er det mange spørsmål du må kunne besvare. Og så må du kunne le, trøste, leke, beskytte og holde i hånden.

Tiden i barnehagen har stor påvirkning på barns utvikling og læring senere i livet, og stiller derfor høye krav til alle våre ansatte. Vi ser etter deg med tydelig tilstedeværelse og evne til å engasjere både barn, foresatte og andre ansatte. Vi tilbyr kompetanseutvikling for alle ansatte gjennom FUS-skolen, faglig valgfrihet og Norges største nettverk av private barnehager. Bli med på FUS-laget!

Vil du bli med på FUS-laget? Se alle våre utlyste stillinger under. Hvis du ikke finner stillingen som passer for deg kan du abonnere på stillingsutlysninger ved å trykke på knappen «Abonner».

FUS-Skolen

FUS-skolen FUS tilbyr kontinuerlig opplærings- og kurstilbud til alle ansatte gjennom FUS skolen. Et godt nettverk mellom fagpersonell i kjeden og bistand i rekrutteringsarbeidet. Veiledning nyutdannede Vi tilbyr nyutdannede barnehagelærere en skreddersydd veiledning og oppfølging. Dette skal sikre en best mulig overgang mellom utdanning og yrke, og bidra til å rekruttere og beholde dyktige barnehagelærere i FUS-barnehagen. Vi har fokus på å utvikle mestringsevne som leder, definere målsetninger med lederskapet og hvordan støtte og utvikle eget personale.

Vår arbeidsmetodikk

«Egenledelse i lek og læring». Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så godt som mulig. Rolleleken er spesielt godt egnet til å utvikle egenledelsen, som har en sentral plass i FUS barnehagene. Gjennom leken oppnår barnet mestring, utvikling og læring.

Faglig mangfold

I FUS-barnehagene har vi rom for mangfold i det pedagogisk arbeidet. Barnehagenes årsplaner utarbeides og vedtas lokalt. Den enkelte barnehage har derfor stor grad av frihet til å utvikle sitt pedagogiske tilbud og driftsopplegg.