Hopp til innhold

Skolsegglia FUS barnehage

Skolsegglia FUS barnehage as

Skolsegglia FUS barnehage er en privat barnehage med 5 tradisjonelle avdelinger. Åningstiden er kl 06.45 - kl 17.15 Barnehagen rommer ca 90 barn 0-6 år og 20 ansatte - herav 7 pedagogstillinger. Vi holder til på toppen av Brånåsen med skogen som nærmeste nabo som vi drar stor nytte av - alt fra all slags lek, fysisk aktivitet, bærplukking, skigåing, m.m. Barnegruppene er organisert etter fødselsår. Vi har tilrettelagte avdelinger for alderstrinnet og personal og barn følger hverandre fra oppstart til avslutning. Denne organiseringen medfører veldig god kjennskap til barn og foreldre og sikrer progresjon i barnets utvikling. Som en av landets FUS Barnehager følger vi satsningsområdene Barns lek og egenledelse og SmartMat. Vi har fokus på gode matvaner med variert og næringsrikt kosthold. Barnehagen har egen kjøkkenansvarlig og barna får alle måltidene i barnehagen. Vi vektlegger å lage mat fra bunnen og opplever barn som nyter matlukt med nysgjerrighet og gleder seg til hvert måltid. Vårt pedagogiske grunnfundament er inspirert av et veiledningsprogram som heter Circle of Security (Trygghetssirkelen). Dette programmet dreier seg i hovedsak om å forstå barnet og det fordrer mye nærhet og dialog med barna. Vår fagleder er utdannet veileder og holder foreldrekurs. Vi vektlegger trygghet for barn og foreldre og jobber spesielt med tilknytning. Det er særlig fokus på barns oppstart i barnehagen og vi har utvidet tilvenningsperioden slik at foreldre og barn føle trygghet og tilknytning. Siden vi er sæ nær skogen har vi valgt å lage friluftsavdeling for 4-åringene. De bruker skogen som avdelingsrom og har en fast plass der de setter opp lavvo med varme hvis behov, har bæbart toalett, lager mat og spiser og bruker skogen til lek og forskning. Dette er et veldig utviklende år for barna og det er trivsel blant barn og personal på høyt nivå. Kom på besøk og se nærmere på vårt tilbud: Åpent hele året; åpningstid kl. 06.45-17.15 - SmartMat full matservering - Friluftsavdeling

Søk barnehageplass

Besøk oss da vel!

Legg igjen navn, telefonnummer og e-postadresse, så kontakter vi deg så snart vi kan!

Avdelinger

Smålarver 1.åringer
Avdelingsleder:
Nadja
Tlf: 40649904
Marihøna 2-åringer
Avdelingsleder:
Inger
Tlf: 40649903
Tusenbein 3-åringer
Avdelingsleder:
Lise
Tlf: 40649902
Maurtua 4-åringer
Avdelingsleder:
Maiken
Tlf: 40649906
Sommerfugl 5-åringer
Avdelingsleder:
Susann
Tlf: 40649905