Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Være Sammen

Vi er med i kompetanse utviklingen «Være sammen» som handler om den varme og grensesettende voksenstilen. Vi kaller det også den autoritative voksenstilen. Prosjektet «Være sammen» er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid. Målet er at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes, at de voksnes kompetanse øker og at vi jobber i samme retning. Den autoritative voksenstilen er et grunnleggende prinsipp i Være sammen. Det betyr at denne voksenstilen skal utgjøre en viktig del at barnehagens pedagogiske plattform og de ansattes felles forståelse. Prinsippet går ut på at de voksne utøver sitt yrke i en kombinasjon av varm relasjonsbygging til barnet og en tydelig voksenstil når det gjelder å sette grenser og krav til barnet.

VÆRE SAMMEN HAR FIRE VOKSENSTILER:

 • Autoritær voksenstil kjennetegnes ved at det er mye kontroll og lite varme.
  • Gi mer nærhet, støtt barnets gode sider og vær barnets veileder
 • Autoritativ voksenstil kjennetegnes ved mye kontroll og mye varme.
  • Dette skal være den rådende voksenstilen i Almemoen FUS barnehage
 • Ettergivende voksenstil kjennetegnes ved lite regler og mye varme.
  • Bli flinkere til å sete grenser, gi barnet utfordringer, lær barnet å vente
 • Forsømmende voksenstil kjennetegnes ved lite kontroll og lite varme.
  • Vi skal vise barnet at det er viktig for oss, øve oss på å forstå hva barnet trenger og gi barnet utfordringer og støtte.