Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

For at barn skal kunne løse dagligdagse situasjoner og utfordringer er de avhengige av gode egenledelsesferdigheter. For å forstå litt bedre hva vi i Alsgård FUS barnehage har som satsningsområde er denne filmen en god måte for å forstå hva egenledelse i lek og læring er.

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det : 

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal
anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas
egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for
sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for
ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan
oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og
sammen med andre" (Rammeplanen 2017)

I Alsgård FUS barnehage jobber vi hver eneste dag for at barna skal bli den beste utgaven av seg selv. Måten vi jobber med dette på er at barna skal få tid og mulighet til å danne gode egenledelseshetferdigheter, og her er lek en sentral rolle! Barna skal få lov til å leke og leken er en av de viktigste grunnlagene for disse ferdighetene. I FUS barnehagene skal leken komme først, og det skal barna og dere som foreldre/foresatte merke her hos oss. 

Egenledelseshjulet viser oss hva barna lærer igjennom lek. Og leken skal vi som ansatte i barnehage støtte og motivere.

Så, lek er ikke bare lek! Det er en meget viktig faktor i barns liv for å utvikle seg. 

DERE SOM VELGER ALSGÅD FUS BARNEHAGE SKAL VÆRE TRYGGE PÅ AT DITT BARN FÅR LEKE IGJENNOM HELE BARNEHAGELIVET!