Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Fysisk og psykisk helse

I barnehageåret 2019/2020 har vi valgt å jobbe med det store og viktigte temaet ; Fysisk og psykisk helse.  Gode vaner som tilegnes i barnehagealder, kan vare livet ut. Vi mener at god fysisk og psykisk
helse gir positive og trygge relasjoner mellom barn og voksne, og dette er nøkkelen til en god
barndom. Vi ønsker at barna skal mestre livet, og stå i seg selv. Modige og robuste barn som
tåler motgang og medgang kan gi en tryggere hverdag. Barna lærer gjennom å være aktive
og utforskende i egen hverdag. Gjennom kroppslig aktivitet lærer barna verden og seg selv
å kjenne. Naturen er en læringsarena som skal være med på å fremme forståelse og gi barna
positive opplevelser gjennom lek og læring.

I Alsgård Fus barnehage er vi opptatte av:
• Styrke barns identitet og barns fellesskapsfølelse.
• At alle er trygg på egen kropp, setter grenser for seg selv og respekterer andres grenser.
• Mestring av livets opp og nedturer.
• At barna skal lære gjennom allsidig lek og aktivitet.
• Å bruke naturen som læringsarena, og ser mulighetene istedenfor begrensningene.