Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

"Kroppen er min"

Gjennom et intensivt arbeid i 2019, har hele personalet deltatt på kompetanseheving innen vold, seksuelle overgrep og traumebevisst tilnærming. Det er Inger Lise Andersen og Siri Søftestad som har hatt 4 kveldkurs for alle, og 2 dagerskurs med to pedagogiske ledere og daglig leder, som har fått opplæring i hvordan bruke samtaleverktøyet "kroppen er min". 

Det kan være vanskelig for små barn å kunne si noe om hvordan de har det hjemme, eller dersom de opplever vonde ting gjort av andre. Dersom vi ikke kan se noe fysiske skader, vil det være små tegn vi må prøve å se. For å kunne få dette bedre til, må vi for det første tørre å se etter det, men også vite at vi må stille åpne spørsmål, si de ordene som kan hjelpe barnet til å tørre å si hvordan det har det, være gode og trygge voksne. Dette er en vanskelig prosess, og vi øver på å bli enda flinkere på det her hos oss, for dette er et tema vi aldri vil føle oss utlært i. 

Vi vet at det tar gjennomsnittlig 17 år før en som er utsatt for seksuelle overgrep tør å si det til noen. De blir eksperter på å kamuflere det. For her kan det dreie seg om skamfølelse, redsel og frykt for å ikke bli trodd, frykt for at noen du egentlig er glad i skal bli satt i fengsel pga noe du har sagt m.m. 

Vi har derfor fått opplæring i bruk av et samtaleverktøy som skal gjennomføres med primært førskolebarna over 4 sesjoner. Her snakker vi veldig direkte til barna om ord og begreper, og viser bla filmen som er sendt på nrk super. Vi viser minst mulig bilder, for barn kan tenke at siden det de opplever ikke vises på bildene her, så gjelder ikke dette meg. Og det må vi prøve å unngå. 

Vi har hatt foreldremøte om dette samtaleverktøyet, og vi har hatt om tema vold og seksuelle overgrep. Vi opplever at foreldre ønsker denne kunnskapen, og da deler vi gladlig. Vi har alle et ansvar for barnas fremtid, og må tørre å lytte og gjøre.