Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS (Classroom Assessement Scoring System)

Class er basert på lang forskning innen utviklingsteori, og barnehagepersonalet må ha opplæring og deretter bli sertifisert for å benytte seg av manualen. Sertifiserte observatører benytter manualen når de observerer kollegaer i deres interaksjon med barna. Ved hjelp av CLASS observeres ansattes kvaliteter og utfordringer i interaksjonen, og dette skal bidra til å fremme trygg omsorg, god organisering og støtte til barns utforskning og læring. CLASS ivaretar intern kompetanseutvikling samt implementering av Rammeplan for barnehager og ekstern barnehagevurdering.

Sosioemosjonell støtte og veiledning

Positivt klima; Smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt for hverandre.

Negativt klima; Straff, hån, sarkasme og disrespekt, time out.

Sensitive voksne - trygge barn; Hjelper barna med konflikthåndtering, oppmerksom, bidrar til  trygghet.

Barnas perspektiv og medvirkning; Fleksibilitet, ivaretar barnets perspektiv, lar barna uttrykke seg.

Oranisering og ledelse

Gruppeledelse og veiledning; Er proaktiv og forebygger, gir trygge rammer.

Tilrettelegge for lek, læring og overganger; Klare rutiner, flytende overganger, barna kjenner til regler, lite venting.  (Kø dannelse)

Variasjon; Varierte materialer i barnets høyde, barnefokus, effektiv tilrettelegging

Læringsstøtte

Begrepsutvikling, forståelse og dybdelæring; Analysere og argumentere, integrere ny kunnskap til etablert kunnskap, trekke kunnskap til hverdagsopplevelser

Tilbakemeldinger; Feed-back loops, være støttende stillas, utvide informasjonen, utfordre tanken, oppmuntre og støtte.

Språk; Hyppige samtaler, stille åpne spørsmål, repetere barnas utsagn, selv snakk, komplekst språk.