Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:30 - 17:00

 Daglig leder

Rengin Mhema
90 92 46 74

Foreldreundersøkelsen 2020

Foreldreundersøkelsen 2020

Hvert år ber vi foreldrene i barnehagen delta på foreldreunderøkelsen til UDIR, hvor 1 er laveste og 5 er høyeste score. Foreldrenes tilbakemeldinger gir oss viktig informasjon om hva de er fornøyde med og hva de ønsker at vi skal utvikle oss på. 

Vi er en ansattgruppe som hele tiden ønsker å utvikle oss selv, teamet vårt og barnehagen slik at vi sikrer at vi leverer et barnehagetilbud av høy kvalitet. Det er gledelig å se at foreldrene de siste årene stadig gis oss høyere score på sine tilbakemeldinger. Det motiverer oss til videre forbedrings- og utviklingsarbeid i å sørge for at hos oss kommer barnet først!

Hovedområde

 Resultat 2020

Resultat 2019

Svarprosent 

100 %

98 % 
Ute- og innemiljø 4,2 4,0
Relasjon mellom barn og voksen 4,5 4,6
Barnets trivsel 4,8 4,8
Informasjon 4,6 4,6

Barnets utvikling

4,6 4,7
Medvirkning 4,3 4,3
Henting og levering 4,4 4,5

Tilvenning og skolestart

4,4 4,4
Tilfredshet 4,4 4,5