Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:30 - 17:00

 Daglig leder

Rengin Mhema
90 92 46 74

«Lek og læring i et engasjerende miljø!»

Asperud FUS barnehage valgt lek og læring som fokusområde for barnehageåret 2021-2022

 Vi ser at gjennom lek kan vi nå alle våre og FUS sine hovedmål. Vi har derfor valgt oss hovedmålet:

 «Lek og læring i et engasjerende miljø!»

 I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til 

   å leke, utforske, lære og mestre.

 Barnehagen skal introdusere nye situasjoner, temaer, fenomener, materialer og redskaper som bidrar til meningsfull samhandling. Barnas nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær skal anerkjennes, stimuleres og legges til grunn for deres læringsprosesser.

 Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

 Barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egen og andres læring.

 Vi er opptatt av at barna skal få utfolde seg. Gjennom leken skal barna utvikle seg og oppleve glede og humor i samspill med store og små. Vi ønsker et miljø der voksne og barn er rause, tilstedeværende og glødende.

 For å jobbe mot vårt felles mål og vårt grunnsyn, skal vi i over et års periode ha et overordnet satsingsprosjekt med tema: Egenledelse i lek og læring

 Egenledelse hos barn er å ha evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Vi vil jobbe med at barna skal bli det beste av seg selv, dette gjennom å fokusere på fire nøkkelpunkter; lek, voksenrollen, språk og venne kompetanse.

 I FUS har vi felles visjon som er: «Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti».

 For oss i Asperud FUS barnehage betyr dette at vi hver dag jobber for å gi barna morsomme, spennende og innholdsrike dager preget av lek, hvor alle barna skal oppleve gleden som godt vennskap gir.

 VÅRE TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE:

 Personalet deltar på veiledning gjennom faglig forum,

  avdelingsmøter, lederteammøter og deltar på kurs

 Aktivt personale som har forståelse for, stimulerer og utvikler barnas lek

Vi har ansatte som bruker barnehagens ute og inne-område for å inspirere til lek

Vi innreder lekemiljøene våre med forskjellige materialer basert på barnas interesser

Vi er opptatt av å gi barna tid og veiledning til å mestre aktiviteter og holde

 Leke gående selv

 Vi følger med, observerer leken og barnas interesser og diskuterer på  avdelingene hvordan vi kan utvikle leken