Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS - kompetanseutvikling i FUS

Barnet først! Kompetanseutvikling i FUS

Barnet først er foruten FUS slagord også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS, en valid observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet og organiseringen i barnehagene.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det er også utviklet eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.  

Etter forskningen skal alle FUS barnehagene få kompetanse utvikling i CLASS, og observasjon skal bli satt i system i alle kjedens barnehager.

Bakgrunn for kompetanseutviklingen og følgeforskningen

Nyere forskning viser at det er relasjons kompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Bakkefaret FUS barnehage er barnehageåret 19/20 del av denne forskningen som kontrollgruppe. Våren 2020 kurses og sertifiseres en av våre pedagoger til å drive observasjoner med bruk av CLASS, samt opplæring i TiK høsten 2020. Barnehagens felles kompetanseheving innenfor dette prosjektet starter høsten 2020, i tett samarbeid med FUS.