Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Barnet først.

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utvikling av barns emosjonelle kompetanse.

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagen sine ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet.

Barnet først er foruten FUS slagord, også kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universistetet i Oslo (2019/2020)

Barnet først bygger på et forskningsbasert program (Tuning in to kids - TIK) og har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse. Vi bruker CLASS, som observasjonsmetode, som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte ved siden av å bedre læringsmiljøet og organisering i i barnehagen.

Gjennom TIK lærer vi som er omsorgspersoner teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere våre egne og barnas følelser.

Barnet først er en kompetanseutvikling for alle ansatte i barnehagen.

Vår barnehage er valgt ut til å være i første pulje i opplæring, og vi er nå godt i gang med dette.