Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Barns rett til medvirkning.

Barns rett til medvirkning

 

Barns rett til medvirkning

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov. Barnas synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. Barna skal ikke overlates et ansvar de ikke er rustet til å ta» Rammeplan.

Det Tomter FUS barnehage legger i det, er at alle barn skal bli hørt, sett, respektert og anerkjent. Dette handler ikke om at de skal få viljen sin, men at alle barn skal bli tatt på alvor i ulike situasjoner og medvirke i sin egen hverdag. Personalet må både være observant på barns verbale og non verbale språk.