Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

LØFT i barnehagen

Vi har fokus på LØFT i barnehagen, men hva er det? LØFT er en forkortelse for løsningsfokusert tilnærming for barn.

Vi vet at barn utvikler seg best når de trives og blir sett for sine fremganger og utvikling på en positiv måte. Man lærer mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Som voksen innebærer dette at vi går på “lysglimtjakt” for å ta barnet på fersken i å gjøre gode handlinger, og å sette ord på det. Dette gjør alt det positive barna gjør synlig for andre barn og voksne rundt og gir positive ringvirkninger for enkeltbarnet og gruppa.

For eksempel: "Jeg hørte du spurte om Lene ville være med å leke - så flott at du spurte" eller "så god du er, som deler bilene dine med Hans."

LØFT er en metode som:

  • Setter barnet i sentrum
  • Har fokus på barns mestring
  • Er med på å skape bedre relasjoner og sosiale ferdigheter
  • Gir økt refleksjon