Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Respekt

Respekt:

I Bergskaug FUS barnehage, har vi fokus på barns medvirkning. For å kunne ha fokus på det området, må vi snakke om hvordan personalet skal jobbe med emnet, og få det synliggjort ut mot barn og foreldre. Og «respekt» er et ord/ handling vi har tatt med inn i det arbeidet.

Hvordan møte barn, foreldre eller andre instanser, som kommer innom barnehagen? Noen elementer vi har kommet fram til, er at personalet skal hilse med navn, lytte, være imøtekommende, ta saker på alvor, være på barns nivå, stille åpne spm. osv.

I rammeplan, står det at barnehagen skal ha et godt samarbeid, for barnets beste. Likevel kan det skje/ oppleves at barnehagen og hjemmet har ulik forståelse av hva som er for barnets beste. Det er da barnehagens oppgave, som er profesjonell aktør å møte dere foreldre med åpenhet, forståelse, være lyttende og imøtekommende. Det er ikke sikkert at vi blir enige, men dere som foresatte, skal blir tatt på alvor og bli anerkjent.

Under, ser dere hva vi i personalet legger i ordet respekt:

 • Tillit
 • Hilse med navn
 • Forståelse
 • Kunnskap
 • Åpenhet
 • Se hverandre
 • Vise hensyn.
 • Positivt menneske syn
 • Positive holdninger
 • Høflighet
 • Språkbruk
 • Tilhørighet
 • Tilstedeværende