Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ledelse og kommunikasjon

Ledergruppa vår består av 3 pedagogiske ledere, samt daglig leder.  Denne gruppa drøfter og tar vurderinger og avgjørelser på viktige saker i fellesskap.

Pedagoggruppa består av de 3 pedagogiske lederne, 2 barnehagelærere og daglig leder. Gruppa jobber med sterkt fokus på FUS lederforventninger, samarbeid, pedagogisk arbeid, CLASS, TIK og oppgaver som er relevante for å utvikle og opprettholde god kvalitet. Gruppa er også ledende for foreldresamarbeidet. 

Vi i er opptatte av å skape trygge og gode, men også åpne og direkte relasjoner, og sammen jobber vi for å bli enda litt modigere, inkluderende og for å vise og skape tillit til hverandre. Vi arbeider for en trygg og ærlig tilbakemeldingskultur.

FUS lederforventninger er lettere å leve opp til for ledere som er robuste, positive,
løsningsorienterte og modige.

Sett retning
• Utarbeid og forankre visjon, mål og forventninger sammen med alle ansatte
• Involver SU, foreldre og kommunen – skap nære relasjoner til alle interessenter
• Vær en rollemodell, demonstrer god praksis og lær deg å bygge kapasitet
• Skap forståelse for muligheter, sammenhenger og konsekvenser

Utvikle ansatte og team
• Skap trygge relasjoner til alle ansatte, enkeltvis og i team
• Vis omsorg og støtte, med særlig vekt på profesjonalitet og instruksjon
• Løs problemer og ta tak i konflikter
• Systematisk veilede ansatte til økt refleksjon, læring og lyst til å mestre 

Sett organisasjonen i stand til å skape resultater
• Jobb forebyggende med arbeidsmiljøet for å utvikle mestring og høyt nærvær
• Bygg en organisasjon med kultur preget av distribuert ledelse og samarbeid på tvers
• Prioriter ressursene optimalt, med god balanse også i egne prioriteringer
• Gi ansvar, vis tillit og vær konsekvent ift krav til leveranser

Sikre forbedring
• Implementer forskningsbasert praksis med fokus på faglig kvalitet i alle oppgaver
• Kontinuerlig evaluering av riktig ressursbehov og dertil optimal rekruttering
• Overvåk og forbedre arbeidsmetodikk og arbeidsgrupper med fokus på lærende samarbeid
• Evaluer eget lederskap jevnlig gjennom egenrefleksjon og be om tilbakemelding fra andre.

Et lederskap handler ikke bare om å sørge for å ivareta for det interne arbeidet med barn og ansatte, men fordrer også ledere til å ha en bevissthet om det som påvirker utenifra, og hvilke samarbeidspartnere vi er avhengige av å skape god dialog med. 

Våre ledere har ulik bakgrunn og ulike erfaringsgrunnlag med seg inn i hverdagen som ledere.

  • Linda har videreutdanning i veiledning (10 vt/30 stp)
  • Elise har videreutdanning i spesialpedagogikk og kropp/helse (20 vt/60 stp) og i tillegg sertifisert som ressursperson og  CLASS-observatør i FUS-kjeden. Dette barnehageåret har hun i tillegg startet videreutdanning i barns språkutvikling (20 vt/60 stp)
  • Elisabeth har videreutdanning innen spesialpedagogikk og veiledning (20 vt/60 stp) og er i tillegg utdannet agronom
  • Tove har nettopp fullført lederutdannelsen for styrere på BI (10 vt/30 stp)
  • Marianne går for tiden på masterstudiet i spesialpedagogikk på HiØ (30 vt/120 stp)