Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Visjon og verdier

Visjon og verdier

Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS
I en god barndom er dager fylt med trygghet, lek og glede. Å få leke og ha venner er for oss viktige forutsetninger for at barn skal trives og utvikle seg. Personalet skal sikre at hvert enkelt barn kan se tilbake på livet i barnehagen som positivt, innholdsrikt, morsomt og trygt.

Barnehagens visjon er nært knyttet opp mot barnehagelovens formålsparagraf. Vi synliggjør dette ved å vektlegge lek, glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Formålsparagrafen og visjonen skal komme til syne i våre verdier og holdninger. Disse skal gjenspeiles i det daglige arbeidet og vi ønsker at dette skal smitte over på barna.

HOVEDMÅL

 Med utgangspunkt i vår visjon, har vi en målsetting om at:

  • FUS barn har et positivt selvbilde
  • FUS barn er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse
  • FUS barn gleder seg til “resten av livet”, de vet at de har påvirkningsmulighet og at innspillene deres teller
  • FUS barn tenker tilbake på barnehagetiden med glede og fryd
  • FUS barn får et variert og sunt kosthold

FUS VERDIER:
En kvalitetsmessig god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne som evner å skape et godt læringsmiljø for barn.

I vår barnehage stilles det krav til den ansattes væremåte i møte med barn. De voksne er barnehagens viktigeste ressurs for barns utvikling og læring. Derfor har FUS kjeden egne verdier som de ansatte skal jobbe etter.

Personalet i barnehagen skal være GLØDENDE som gir barns hverdag farge, glede og mangfoldige opplevelser. Personalet skal være engasjerte og oppriktig interesserte i barns initiativ og ta deres innspill på alvor.

Personalet i barnehagen skal være SKAPENDE, der det gis rom og tid for barns ideer og lek. De voksne skal videreutvikle barns ideer og interesser. De skal sette i gang og legge til rette for aktiviteter og lek som barn opplever som spennende, morsomt og utforskende.

Personalet i barnehagen skal være TILSTEDEVÆRENDE. De voksne skal se hvert enkelt barn, være oppmerksomme, omsorgsfulle, fokuserte og delta aktivt i samspill og lek med barn.

VÅRT BARNESYN:
Vår barnehage skal være en barnehage hvor menneskeverd og entusiasme settes i høysetet. Barnet er betydningsfullt, et skapende og søkende menneske som danner seg erfaringer ut i fra egne opplevelser og interesser i møte med omgivelsene.

Barnehagen ser barnet som aktivt, kompetent, og med rett til å velge og å medvirke i utformingen av sitt eget liv, både hjemme, i barnehagen og på skolen. Vi ser barn som nysgjerrige og lærelystne og må derfor være kreative og legge til rette for læring og utforskning av omgivelsene.