Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Avdelinger

Hestehov 3-6 år

På Hestehoven er vi denne våren 21 barn i alderen 2,5 – 6 år og 5 voksne. 1 pedagogisk leder, 1 fagarbeider, 1 pedagogisk medarbeider og 2 vikarer.

Vi jobber mye i grupper for at barna skal få tid og rom og oppmerksomhet nok til å utvikle seg.

På Hestehoven er leken grunnlaget for all læring

I leken får barna oppleve samarbeid, vennskap, språklige utfordringer, erfare de ulike sosiale spillereglene som turtaking, deling, konfliktløsning.

Og hva ville barna valgt om de fikk bestemme hva de skulle gjøre selv? Leke! Det er det som er barnets væremåte. Gjennom en lekende tilnærming blir de kjent med alt rundt seg.

«Leken skal ha en sentral plass i barnehagen hvor lekens egenverdi skal anerkjennes. (…) Leken skal være en arena for barnets utvikling og læring og for sosial og språklig samhandling.» (Rammeplan)

På Hestehoven spiller alle de voksne på samme lag.

Vi er trygge, omsorgsfulle, involverte, reflekterte og kompetente voksne som fungerer som støttespillere for barna mens de utvikler seg.

Barnehagen skal være et godt sted å være.

Felles for alle aktiviteter er et fokus på hvordan vi er med hverandre

Det å finne venner, lære empati og bry seg om hverandre, gjennomsyrer alt vi gjør på Hestehoven. De får god veiledning av sensitive voksne. 

På Hestehoven vet alle barna at øvelse gjør mester.

Vi har uendelig med muligheter til å prøve om igjen og igjen.

Vi er mye ute, både i barnehagen og på tur. I all slags vær.

Barna leker og utforsker omgivelsene og vi er nysgjerrige hva som skjer rundt oss.

På Hestehoven får alle barn være FUS!

Hvitveis 3-6 år 

Hvitveisen er en avdeling med 23 barn i alderen 3-6 år og 4 voksne. 1 pedagogisk leder, 2 barne og ungdomsarbeidere og en barnehagemedarbeider.

På Hvitveisen jobber vi alltid i små grupper. På denne måten er det lettere å fordype seg i lek og aktiviteter. Vi ønsker at barna skal oppleve ro til fordypning samt nærhet og fellesskap til andre barn og voksne. Ved å jobbe i små grupper sikrer vi også at alle barn blir sett og hørt hver dag. Vi fanger lettere opp eventuell utestenging og mobbing, eller barn som trenger litt ekstra støtte sosialt eller språklig ved at vi voksne er tettere på barna. Vi er opptatt av barns interesser og bygger videre på det ved valg av tema/prosjekt. Barna på Hvitveisen vet at innspillene deres teller.

Vi har fokus på fri lek hvor barna får bruke fantasien og selv velge hva de ønsker å gjøre. Flere ganger i uken har vi stasjoner hvor vi har fokus på kreativitet, språk og konstruksjonslek. Vi lærer å vente på tur, samarbeide og hjelpe hverandre.

På Hvitveisen er vi mye ute og på tur i nærmiljøet. Vi ønsker at barna skal få et positivt forhold til natur og friluftsliv gjennom varierte uteopplevelser hver eneste dag året rundt. Vi ønsker å gi barna innsikt i hvordan våre handlinger i dag påvirker fremtiden. Vi plukker med oss egen og andres søppel når vi er på tur, for å lære hvordan vi tar vare på naturen. Vi ønsker å stimulere barnas nysgjerrighet til det som spirer og gror og dyr og insekter.

I tett samarbeid med alle foreldrene ønsker vi å skape en god barnehagehverdag for alle barna på Hvitveisen.

Solsikke 2-3 år

info kommer

Blåklokke 1-2 år

info kommer