Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Ansatte på Bier

Marthe Hopstad/pedagogisk leder

Kamilla Off Grønsås/barne- og ungdomsarbeider

Lene Kristoffersen/støttepedagog