Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bærekraftig utvikling

 «Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden»

Målet vårt med dette arbeidet er at barnehagen skal være med på å skape et mer bærekraftig samfunn. 

For å nå dette målet arbieder vi blant annet med dette:

Vi jobber med holdninger og verdier hos barn og voksne:

 • Vi vil forvalte våre ressurser, slik at kommende generasjoner kan overta en jord de kan leve på.
 • Mennesker er en del av et større samspill. Noen dyr kan være litt skumle, for eksempel bier og humler, men vi er avhengige av dem for å få mat, derfor må vi lære å leve sammen med dem.
 • Vi voksne er viktige rollemodeller for barna. Vi må være bevisste vår påvirkningskraft og gå foran som gode eksempler.

 

Vi produserer mindre søppel:

 • Vi sorterer søppel, hver avdeling har dunker for ulike søppeltyper
 • Vi gjennomfører «søppelryddedager»
 • Vi tar i bruk digitale verktøy for å redusere papirforbruket.
 • Vi har et bevisst forbruk av mat og bruker ulike strategier for å unngå svinn (små porsjoner, deling av brødskiver … )
 • Vi bruker leker av god kvalitet og lærer barna å ha gode holdninger til lekene, slik at de varer lengre.

 

Vi praktiserer gjenbruk:

 • Vi bruker gjenbruksposer i stedet for engangsposer.
 • Vi bruker vaskekluter i stedet for engangskluter.
 • Vi tar vare på og reparerer tingene våre.
 • Vi er bevisste på forbruk av tegneark.
 • Vi unngår bruk av engangsbestikk og engangsservice.

 

 

Vi tar vare på naturen:

 • Vi bruker skogen ofte og aktivt, og rullerer på turområdene, slik at ikke slitasjen skal bli uopprettelig.
 • Vi høster av naturen. Vi plukker bær og foredler dette. Vi har kjøkkenhage som vi sår, steller og høster av. Vi bruker naturmaterialer som formingsmaterialer.