Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Myrfolket

En av metodene vi bruker under våre rosjektarid og i arbeid med fagområden er vår egen "myrfolkmetode".

Myrfolket bor i myra utenfor barnehagen og består av mor, far og fem barn. Det er en familie med noen felles trekk, men med ulike personlige egenskaper, mestringsområder og utrustninger. En følelse og et fagområde er knyttet opp til hver skikkelse. Historiene om myrfolket har vist seg som en innfallsvinkel til alle viktige temaer barna skal møte i løpet av tiden hos oss. Gjennom myrfolket ser vi at barna gjenkjener og setter ord på ege og andres følelser. 

Gjennom myrfolket lar vi barnet møte både eventyr og virkelighet sammen. Barna i barnehagen sammen med parsonalet lager eventyr om myrfolket sammen, vi lager rekvisitter og vi dramatiserer.