Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hos oss kommer leken først!

Vi leker hele tida, vi leker for livet, vi leker for alvor og for helse, og leker for gøy! Vil du og være med?

"Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal annerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek-alene og sammen med andre." Rammeplanen 2017.

Kan vi annet enn å leke? Barnet leker livet sitt, lærer om grenser hos seg selv og andre og trener roller for fortid, nåtid og fremtid.

Når barnet leker, utvikles også kompetansen på planlegging, organisering, hukommelse, fleksibilitet, selvregulering, igangsetting, og selvmonitorering.