Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektarbeid i Drafnkollen FUS barnehage

Prosjekt vikinger! Hva vet vi om dette? Hvor vil vi videre? Forskning på temaet!

Prosjektarbeid knyttes til et arbeid med et tema eller et fenomen der hensikten er å skape en arena for utforskning, fordyping og forståelse.

Gjennom deltagelse i et fellesskap opplever barna skaperglede, mestring, tilhørighet og nysgjerrighet. De utforsker, får utfordringer og erverver seg ny kunnskap sammen med andre barn og ansatte.

Vi vil jobbe prosessbasert, jobbe i dybden over tid, med temaer vi finner interessante. Ansatte legger inn spor og inspirasjon, og skaper videre prosess med barna.

Spor og inspirasjon:

  • Naturen som spiskammer, -hva kan vi sanke som vi kan spise?
  • Fortellerkunst, -eventyr, sagn
  • Levesett og kultur, -hva var viktig, hvem hadde makt, hva var de opptatt av? Hva er vi opptatt av?
  • Reiser og tokt, -man kan reise til hele verden om man starter på Drammenselva!
  • Kunst, håndverk og musikk, runer og tegn, veving og tromming.
  • Demokrati og likestilling,- ting, verdi, lovsamlinger, samspill..hva var viktig da og hva er viktig nå?