Hopp til innhold

Tilvenning

Barnehagen min er gøy å være i!

Mange barn starter i barnehagen når de er rundt ett år.

Mange barn bytter også barnehage i løpet av tiden i barnehage.

Små og store barn trenger trygghet, tid, omsorg, å bli møtt og sett, at noen oversetter følelser og behov.

Dette kan vi bare gjøre i samarbeid med hjemmet, og med utgangspunkt i barnet. Vi lager derfor en plan for tilvenning for hvert enkelt barn.

Tilvenning betyr at vi skal bli kjent med hvert enkelt barn, ikke bare at barnet skal venne seg til barnehagen.