Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Voksne og relasjon

Vi må ha voksne i barnehagen med påkobla hjerter, hoder, følelser og tanker..

Når vi har det, så må vi snakke om, dele, lære mer, videreformidle hvor viktig det er å være en god voksen. Relasjon er ferskvare, og har fokuset alltid

"I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått og respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. " Rammeplanen 2017

Voksne har alltid ansvaret for relasjonen. Relasjoner syns og merkes gjennom smil, øyenkontakt, tydelig start og slutt på aktiviteter. Relasjoner høres i respekt, samtaler, latter og lek.