Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Voksne og kvalitet på relasjoner

Vi må ha voksne i barnehagen med påkobla hjerter, hoder, følelser og tanker..

Når vi har det, så må vi snakke om, dele, lære mer, videreformidle hvor viktig det er å være en god voksen. Relasjon er ferskvare, og har fokuset alltid

"I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått og respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet, og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. " Rammeplanen 2017

Voksne har alltid ansvaret for relasjonen. Relasjoner syns og merkes gjennom smil, øyenkontakt, tydelig start og slutt på aktiviteter. Relasjoner høres i respekt, samtaler, latter og lek.

For å bli de beste ansatte for barna i barnehagen er vi med på FUS forskningsbaserte kompetansebygging