Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Daglig leder

Tor Espen Hylland
95 23 97 70

Barnet først

Velkommen til FUS-barnehagen!

Å velge riktig barnehage er et viktig valg for deg og barnet ditt. Barnets første virkelige møte med verdenen utenfor hjemmet må være et trygt og godt sted å være, med lek, mestring og trivsel. Barnet først er vårt faglige konsept som skal sikre at våre ansatte evner å gi ditt barn et utviklende leke- og læringsmiljø, og at alt vi gjør er til det beste for barna. Alle barn er forskjellige, og vi skal se og forstå alle!

FUS-barnehagene skal være ledende på å ta i bruk forskning- og kunnskapsbaserte metoder og verktøy for å sikre at vi, sammen med dere, gir barna de beste forutsetningene for trivsel, mestring og utvikling, nå og videre i livet.

Her kan du se to korte filmer som beskriver hvordan våre ansatte arbeider for å gi barna i FUS barnehagene en lærerik, trygg og god barnehagehverdag, og samtidig legger grunnlaget for barnas videre lærelyst og livsmestring. 


Hva du kan forvente av oss

I FUS skal dere bli møtt og tatt hyggelig imot når dere kommer til barnehagen, av medarbeidere som er genuint opptatt av hvert enkelt barn.

Barnet ditt får søvn og hvile tilpasset eget behov i samarbeid med deg som forelder.

Måltidene skal være preget av samspill, glede og god tid. Barnehagen skal tilby varierte muligheter for lek inne og ute, og miljøet skal være preget av humor, spenning og trygghet.


Se det beste i barnet ditt

Alle barn er forskjellige, med ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve tilhørighet og annerkjennelse. Vi skal være gode rollemodeller, og bruke vår kompetanse og kunnskap til å ivareta, forstå og skape trygghet.


Vennskap

Vennskap skaper trygghet, trivsel og tilhørighet, og er derfor viktig i ditt barns utvikling. Derfor jobber vi aktivt for at barnet ditt gjennom lek og samspill skal lære å etablere vennskap og være en god venn. Vi skal fungere som veiledere i leken, og bidra til at alle barn opplever å bli inkludert i lek.

 

Hverdagsmagi

De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Vi ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi svar.

I Fus barnehagene har vi fokus på å veilede barnets følelser

"Emosjonell veiledning handler om å hjelpe barn og unge til å forstå de forskjellige følelsene de opplever, hvorfor de oppstår og hvordan de kan håndtere dem" (John Gottman)

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Følelser kommuniserer nemlig behovene våre. Det er viktig å bli kjent med egne følelser og kunne sette ord på hvordan det er «å være meg».

Vi vil at ditt barn skal lære å gjenkjenne egne følelser, for på sikt selv å kunne «behandle dem». Ved å gjenkjenne, sette ord på, veilede og anerkjenne barns følelser vil barnet ditt utvikle en følelsesmessig kompetanse. Vi vil at barn skal ha en balanse i følelseslivet sitt. Dette har vi kunnskap om i FUS-barnehagene.

I tillegg til CLASS, arbeider vi etter et emosjonsveiledningsprogram som heter Tuning in to Kids (TIK). TIK handler om hvordan vi kan tone oss inn på og veilede barns følelser. Å tone seg inn på små barn betyr å møte de der de er, i emosjonelle følelsesmessige uttrykk. For å få til dette må vi være sensitive voksne, for å bygge gode og trygge relasjoner.

Å tone seg inn på barnet er de norske ordene for «Tuning in to Kids», et program fra Australia som nå prøves ut også i Norge, fulgt av forskere fra Universitetet i Oslo. Forskningsansvarlig er Sophie Havinghurst, en av programskaperne.

Det er viktig å møte barnas følelsesmessige behov i kommunikasjonen for å bygge gode og trygge relasjoner. Dette gjøres gjennom 5 steg.

5 steg i emosjonsveiledning:

  1. Være bevisst barnets følelser
  2. Vær tilstede, opprett kontakt med barnet
  3. Vis din forståelse og aksept for følelsen (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Gå inn i følelsen»
  4. Navngi følelsen.
  5. Hvis nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsningen (trøst, pek ut en retning, assister, sett grenser)