Hopp til innhold

Ansatte i Fager Skog FUS barnehage 2019 2020

 

Ansatte i Fager Skog FUS barnehage barnehageåret 2019-2020

(01.08.19-31.07.20)

 

Administrativt

 

 

Stilling

Navn:

Relevant utdanning:

Daglig leder (100%)

Lena Moe

Barnehagelærer. Fordypning i "Språk, makt og barnehagepolitikk". Tilleggsutdanning: Nasjonal styrerutdanning (ferdig desember 2019)

Stedfortreder (ved daglig leders fravær)

Malin Gjetanger

Barnehagelærer, fordypning i organisasjon og ledelse. Sertifisert TIBIR-familierådgiver.

 

 

Storebarnsbasen Oppe

 

 

Stilling

Navn:

Relevant utdanning:

Baseleder (100%)

Malin Gjetanger

Barnehagelærer, fordypning i organisasjon og ledelse. Sertifisert TIBIR-familierådgiver.

Pedagogisk leder (100%)

Terje Nicolaysen

Barnehagelærer. Fordypning i Matematikk, språk og tekst.

Tilleggsutdanning i utviklingsledelse

Pedagogisk leder (dispensasjon) (100%)

Anna Borge-Skar (oppstart 1/11-19)

Lærer. Bachelor i idrettsvitenskap

Assistent/Barne-ungdomsarbeider(100%)

Stine Fossum

Barne- og ungdomsarbeider (forventet ferdig desember 19).

Assistent (100%)

Fernando Colorado Bachelor i grafisk design, 3D-grafikk og fotografi 

Barne-ungdomsarbeider (100%)

Jilly Abrahamsen

Barne- og ungdomsarbeider.

Barne-ungdomsarbeider (60%)

Rasa Zukauskaite-Solemdal

Barne- og ungdomsarbeider.

Assistent (100%)

Joanna Gorzadek

Polsk morsmålsassistent

Assistent (33,33%)

Selma Staaf-Pettersen

 

 

Småbarnsbasen nede:

 

 

Stilling

Navn:

Relevant utdanning:

Baseleder (100%)

Imelda Ramirez Bjerke

Barnehagelærer. Fordypning i "Musikk, samspill og ledelse". Tilleggsutdanning: Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen"

Pedagogisk leder (100%)

Tonje Sandnes

Barnehagelærer. Fordypning i "Småbarnspedagogikk"

Pedagogisk leder (100%)

Isabelle Johannessen

Barnehagelærer. Fordypning i «Ledelse av kunst, håndtverk og kultur i barnehagen»

Pedagogisk leder (dispensasjon) (100%)

Heidi Jørgenvaag

Barne- og ungdomsarbeider.

Barne-ungdomsarbeider (100%)

Kirsti Karlsen

Barne- og ungdomsarbeider.

Assistent/Barne-ungdomsarbeider(100%)

Joan Atopan Myhrvold

Barne- og ungdomsarbeider (forventet ferdig oktober19).

Fagarbeider (100%)

Anette Vår Knudsen

Omsorgsarbeider

Assistent (100%)

Tina Hartmann

Barne-ungdomsarbeider (100%)

Karin Fitje Hasle

Barne- og ungdomsarbeider. Tilleggsutdanning "Barn med særskilte behov".