Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i Lek og læring

Alle FUS barnehager har fokus på barns egenledelse i lek og læring. «Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barn må kunne starte opp, planlegge og organisere egen atferd. De må også kunne regulere egne følelser i ulike situasjoner og være fleksible nok til å prøve ut forskjellige løsninger når det kreves noe nytt av dem». Det handler om å lære seg sosiale ferdigheter.

I praksis betyr dette at vi voksne i barnehagen må være oppmerksomme på når barna bruker sine ferdigheter, og i hvilke situasjoner de får mulighet til å utvikle disse.

Ved å legge til rette for at barnet selv kan finne en løsning, styrker vi barnets mestringsfølelse, og legger dermed også et godt grunnlag for endringer av hendelsen, som videre kan føre til en permanent lærdom hos barnet. Ved å være tilstedeværende voksne som ser, legger til rette og støtter barna på dets vei ønsker vi å legge et godt grunnlag for at barna skal utvikle seg og bli den beste utgaven av seg selv.

Alle som jobber med barn må ha evnen til å se det enkelte barnet, imøtekomme deres behov, og bidra til barnas mestringsopplevelser. For å ivareta dette i praksis er personalet nødt til å gå i seg selv og reflektere over egen praksis.

Gjennom arbeidet med relasjonskompetansen, må vi tørre å se etter både våre styrker, våre svakheter, og vi må jobbe med kulturen oss ansatte imellom. Vi må tørre å ha et kritisk blikk på egen praksis og se muligheter for å utvikle oss. Vi må bli kjent med det mennesket vi er i møte med andre, og se hvilke utviklingspotensialer vi har. Denne kompetansen har stor betydning for kulturen, samarbeidet og kvaliteten på arbeidet vi utfører i barnehagen.

For å kunne jobbe på denne måten må relasjonene både mellom personalet, til barna og foreldrene være positivt og fylt med tillit. Vi skal derfor igjennom kurs, faglig arbeid og i praksisøvelser jobbe med å styrke både personalets og barnas relasjonskompetanse de neste årene. I arbeidet med “Egenledelse i lek og læring” skal barna ved hjelp av de voksnes støtte bli den beste utgaven av seg selv.. Mens vi gjennom arbeidet med relasjonskompetanse forbedrer samspillet mellom barn-barn og barn-voksen. Det er en «rød tråd» i vår pedagogiske praksis i barnehagen.

Vi ønsker å lære barna å møte andre mennesker, kommunisere, dele, og forstå hverandre, og vi gjør vårt ytterste hele tiden for at barna skal lykkes i livet.