Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Dette mener foresatte om oss

Utdanningsdirektoratet inviterer alle barnehager til å delta i den årlige foreldreundersøkelsen. I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Vi i Fernanda FUS mener at det er viktig å delta i denne undersøkelsen da denne undersøkelsen gir oss mulighet til å måle tilfredsheten blant foreldrene, slik at vi alltid kan forbedre oss. Dette er en av flere muligheter for foreldrene til å medvirke. Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. Foreldrene scorer mellom 1 og 5 hvor 5 er det beste. I Fernanda FUS barnehage scorer vi høyt på mange områder. Vi har en svarprosent på 95,2 noe som betyr at nesten alle foresatte har svart på undersøkelsen.