Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Førskolegruppe

Vi i Lillohøyden mener at det siste året i barnehagen er særdeles viktig, og at at dette skal være et år fyllt med morsomme og litt annerldes aktiviteter enn det de andre gjør. Vi samler førskolebarna fra alle avdelingen hvor de får oppleve et spesielt fellesskap sammen med de andre skolestarterne, hvor de blant annet er på skiskole, skøyting i Manglerudhallen, svømmeopplæring og masse andre turer rundt i Oslo.

På førskolegruppa har vi fokus på å styrke barnas selvstendighet, selvfølelse og å bli (mer) sosialt kompetente før skolestart. Vi vil også fokusere på å gi barna utfordringer de har gode muligheter for å mestre. Vi ønsker å bygge barnas selvbilde gjennom mestring, og å gi de troen på seg selv.

Barna får hver sin Trampoline aktivtetshefte som vi bruker aktivt gjennom året. Trampoline aktivitetshefte er laget for 5-åringene i barnehagen og er revidert etter ny rammeplan for barnehagen (R-17). I aktivitetsheftet møter barna elefanten Trampoline i ulike situasjoner, og det legges vekt på lek og læring, undring og refleksjon, språkstimulering og begrepsforståelse. Heftet er inndelt i temaene Meg og deg, Mønster, Former, Måling, Tall, Plassering, Sortering, Stavelser, Rim, Symboler og Bokstaver.

                                            TUR TIL GEITMYRA SKOLEHAGER

      

                                            TUR TIL SAGENE BRANNSTASJON

                   

                               TUR TIL TORSHOVDALEN OG TORSHOVPARKEN

            

                                                KLATRETUR I BREKKESKOGEN

             

                                      SVØMMING PÅ BERG GÅRD (hentet med minibuss)

           

                                            SKØYTING I MANGLERUDHALLEN