Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Oppstart og tilknytning

Tilvenningstid/tilknytningsstid kaller vi den tiden barna trenger for å bli trygge på de nye voksne, kjent med rommene, rutinene og de andre barna. Tilnærmingen varierer noe avhengig av barnets alder og eventuelt tidligere erfaring med barnehage.

Ved oppstart i barnehagen er det normalt å sette av (minst) 3 dager til tilvenning. For større barn (3-5 år) kan tre dager oppleves som nok, da mange av disse har erfaring fra barnehage fra før. Vi opplever at flere av de minste barna (0-2 år) trenger noe lengre tid. I Fernanda gir vi ut en generell plan for tilvenningen for de tre første dagene, men med utgangspunkt i denne planen, så legger vi opp alle tilvenninger individuelt ut ifra barnets alder, utvikling og behov i samråd med foreldrene. Disse tre dagene må foreldrene regne med å sette av fullt og helt til tilvenningen. Ut over det må altså foreldrenes tilstedeværelse avgjøres ut fra hvert enkelt barns behov og i nært samarbeid med barnehagelærer og deres opplevelse av situasjonen. Den første tiden i barnehagen vil personalet bruke mye tid på å bli kjent med barnet, det er viktig og bygge trygghet og tillit fra første dag.

Personalet i Fernanda FUS sitter inne med mye kunnskap og erfaring om tilvenning, barns utvikling og barn i grupper, men det er dere foreldre som er «eksperter» på deres barn. Hva som er best for det enkelte barn avtales med foreldrene den første tiden i barnehagen. Barnet ditt vil bli tildelt en primærkontakt/kontaktperson når det starter hos oss. Det gjøres en minst en oppstartsamtale mellom foresatt(e) og leder på avdelingen, eventuelt kontaktpersonen, i oppstartsperioden.

Det gjennomføres en åpen dag i barnehagen før søkerfristen 1.mars, slik at foresatte (og barn) kan komme og se på lokalene, samt at det avholdes et møte med daglig leder, fagleder og noen ansatte hvor de foresatte kan stille spørsmål o.l

TRYGGHETSSIRKELEN/COS (Circle of security)

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og omsorgsfulle voksne rundt seg og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet til de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning handler om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med. Hos oss skal barnet bli rustet for å mestre resten av livet gjennom å møte omsorgsfulle, positive og grensesettende voksne med god relasjonskompetanse. De skal leke og oppleve magiske øyeblikk sammen med gode venner. De skal oppleve tilhørighet og trygghet, som gir de eventyrlyst og utforskertrang. Når barna begynner på skolen skal de være kompetente, lekne og livsglade barn med en sterk tro på seg selv og en følelse av at de kan noe og at de betyr noe. Vi skal utjevne sosiale forskjeller og ruste barnet for å mestre og glede seg til resten av livet.

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).