Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilsette i barnehagen

I Fjellheim FUS friluftsbarnehage arbeider vi for at alle skal kjenne alle. Det er viktig at barna har god og nær relasjon til personalet på si avdeling eller gruppe, men vi er ein liten barnehage og ofte er det behov for at tilsette må ha vakter eller deler av vaktene sine på andre avdelingar enn dei til dagleg brukar å vere. Gruppene er mykje utandørs i lag, og særleg på ettermiddagane er det behov for samarbeid. Både barna og foreldre må derfor forhalde seg til dei fleste tilsette.

Bilde kjem :)

Anne-Marie Stokken

Pedagogisk leiar i 100% stilling hos Trolla.

Tove Malkenes

Barne- og ungdomsarbeidar i 80% stilling hos Trolla. 

Rachel Helland

Assistent i 60% stilling. To dagar hos Tussane og hos Trolla når Tove har fridag. Er elles å finne på heile huset som vikar når det trengs.

Line Haraldseid

Pedagogisk leiar i 100% stilling hos Alvane.

Ida Celine Sæterbø Fitjar

Barnehagelærar i 100% stilling. Tre dagar hos Trolla og to dagar hos Tussane.

Gladys Helland

Barne- og ungdomsarbeidar i 100% stilling hos Alvane.

Kirsti Flatråker Aarbø

Assistent i 80% stilling hos Alvane.

Annette Rosnes Skjerping

Pedagogisk leiar i 100% stilling hos Tussane.

Katrine Hoff

Barnehagelærar i 100% stilling hos Tussane.

Stine Helland

Barne- og ungdomsarbeidar i 80% stilling hos Tussane.

Gro Thorland

Barne- og ungdomsarbeidar i 80% stilling hos Tussane.

Berit Almås

Assistent i 60% stilling hos Tussane

Karianne Stadheim

Dagleg leiar i 100% stilling. 

Camilla Volden

Pedagogisk leiar i 100% stilling. Har fødselspermisjon barnehageåret 2020-2021.