Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:00

 Daglig leder

Inger Lauvålien
90 76 91 03

ÅRSTEMA

TEMA FOR BARNEHAGEÅRET 2021/2022

Dette året har vi fokus på fagområdet, natur, miljø og teknologi. 
«Med naturen som leke- og læringsarena for nysgjerrige og utforskende barn»

OVERORDNET MÅL:
- Gjennom opplevelser med naturen, legger vi grunnlag for gode bærekraftige holdninger og verdier. 

Barnehagen vil jobbe prosjektbasert gjennom barnehageåret 2021-2022, for å nå det overordnede målet. 

TILTAK: 
 - Plukke søppel i nærmiljøet.
 - Dyrke egne grønnsaker.
 - Kildesortering. 
 - Miljøagenter.
 - Kreative prosesser med natur- og gjenbruksmaterialer.
 - Aktiviteter med fokus på problemløsende og logisk tenkning. 
 - Få erfaringer om ulike naturfenomener og fysiske lover. 
 - Få positive erfaringer gjennom natur- og frilufts opplevelser. 
 - Drar nytte av nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om mangfoldet i 
plante- og dyreriket.

Barnehagen har en beliggenhet som innbyr til fysisk aktivitet både innenfor eget området og 
i naturen rundt oss. Vi har turstier, akebakke, skiløype, fotballbane, fjell og skog som vi tar i 
bruk gjennom barnehageåret. Vår egen FUS-bil gjør det mulig for oss å dra på lengre turer og dra nytte av natur utenfor nærområdet.