Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

"Sett gjennom barns øyne"

-Prosjektarbeid med utgangspunkt i barnas interesser. 

Ved å fokusere på det barna er opptatt av gir vi de muligheter til å medvirke i sin egen hverdag. Samtidig kan vi legge ut nye spor som fanger interesse og pirrer barnas nysgjerrighet. Dette leder oss ut i ukjent terreng og inn i ulike temaer. Her oppstår nye retninger i prosjektet. Leken vil alltid være høyeste prioritet, og gjennom den skapes læring 

Vi mener det er avgjørende at barna får mulighet til å utfolde seg kreativt, og at de gis anledning til å uttrykke seg på flere måter. Det gir gode utviklingsmuligheter både motorisk, psykisk og sosialt. Fantasi og nysgjerrighet får god næring når man forsker på ulike metoder å uttrykke seg på, gjennom forming, sang, dans og drama. Nye og andre relasjoner oppstår når barna har naturen som lekearena. På turer får barna brukt fantasien når de gjør pinner til tryllestaver. Nye relasjoner dannes og felles opplevelser gir inspirasjon og utvikling av leken.