Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek og egenledelse

Barnehagen er en viktig arena for lek og sosialisering. Dette gir grunnlag for utvikling av individuell og kulturell identitet. Leken er livgivende og absolutt nødvendig, og skal ha stor plass i barnehagen. Leken krever kompetanse og har en egenverdi. Barn tilegner seg kunnskap gjennom observasjon og aktiv deltagelse i leken. Barna tolker uttrykk, samarbeider, drøfter og inngår kompromisser, om roller og lekens innhold. I leken er alt mulig, så evnen til å forestille seg er viktig. Barna skal oppleve at de mestrerbåde fysisk og psykisk. Leken bidrar til å utvikle og styrke barnets identitet og selvfølelse. Leken gir barnet mulighet til å prøve ut nye ting, og den fremmer barnasosiale- og språklige kompetanse.  

 Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid, og er en samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i eget liv. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap. Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen. Gode egenledelsesferdigheter sees nå i sammenheng med tidlige ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Egenledelsefunksjonene utvikles ikke av seg selv. Dette krever voksne som er tilstede og gir næring til leken. Førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelsesferdigheter har aller størst effekt på hjernen. Det beste pedagogiske verktøyet for å styrke egenledelsefunksjonene til barna er lek, da spesielt rollelek.  

Vi i Follebu FUS jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for en hverdag som styrker barnas egenledelsefunksjoner, og gir de gode muligheter for utviklende lek. Dette skal dere se gjennom GLØDENDE, SKAPENDE OG TILSTEDEVÆRENDE voksne.