Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Personalet i Gjermundshaugen FUS barnehage

 Sølvi - daglig leder                                                                

Sølvi - Daglig leder   

Grethe - pedagogisk leder Go`foten 

   

Bente Iren - pedagogisk leder Hjerterommet 

       

Carina - pedagogisk leder Hjerterommet                        

  

Elisabeth - pedagogisk leder Armkroken

Gro Janne - pedagogisk leder Go`foten

 

 Steffen - pedagogisk leder Smilehålet              

 Linn Hege - barnehagelærer Smilehålet

 

 Marie - pedagogisk leder Armkroken

 

Karen - fagarbeider Go`foten

Kjersti - fagarbeider Armkroken

Geir Ove - fagarbeider Go`foten

Harald - assistent Smilehålet

Bente - assistent Smilehålet

Kari - assistent Armkroken

Stine Elisabeth - assistent Hjerterommet

Åse Berit - assistent Hjerterommet

Monika - assistent Armkroken

Merete - spesialpedagog

Pat - kjøkkenhjelp