Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Reggio Emilia filosofi

I Hasselbakken FUS barnehage er vi inspirert av Reggio Emilia filosofien. For oss innebærer dette å bruke prosjektarbeid som arbeidsmetode for lekende læring, gjennom barns naturlige utforskertrang og initiativ.

Prosjektene skal springe ut fra hvor barna viser sin interesse og sitt engasjement. Dette kartlegger vi gjennom observasjoner og tilstedeværelse i lek hvor vi lytter og undrer oss sammen med barna. Prosjektene bygger videre på de samme prinsippene, og vi vet aldri hvor vi ender – barna bestemmer veien.

Barn spør ofte «hvorfor det?» og ved å spørre tilbake: «hva tror du?» kan dette bidra til å åpne en verden av interessante spørsmål eller påstander vi sammen kan utforske videre.

LYTTENDE PEDAGOGIKK

”Lyttende pedagogikk” er et begrep hentet fra Reggio Emilias pedagogiske filosofi utviklet tidlig på 60-tallet av den italienske pedagogen Loris Malaguzzi. Pedagogisk praksis i Hasselbakken FUS barnehage, inspireres av denne filosofien og bygger på sterke demokratiske verdier, med stor respekt for barnet.

Vi ser på barnet som et kompetent, ressurssterk, nysgjerrig og utforskende menneske allerede fra fødsel av. Barn er i utvikling og stadig samspill med andre; både andre barn, ansatte, og det fysiske miljøet. De ansatte tar seg tid, gir barna rom til lek og utvikling, ser og lytter, er mottakelige for barnas interesser, behov og signaler. Lyttende pedagogikk handler om gjensidig omsorg og dialog, som er viktig og avgjørende for barnets sosiale utvikling. Den voksnes rolle blir i vår lyttende pedagogikk å veilede og bistå det enkelte barn i deres søken etter ny kunnskap og erfaringer.

Barnehagens viktigste oppgave blir å ha god innsikt i det som skjer med hvert enkelt barn og gruppa, handlekraft, og organisatorisk dyktighet til å fremme god lek som stimulerer evne til samhandling, læring og omsorg for andre.