Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS og Tuning in to kids

Faglig bakgrunn

Barnehageårene er en viktig periode for barnas følelsesmessige utvikling. Barnehagen har derfor en viktig rolle i å tilrettelegge for utviklingen av barnas evne til å forstå og håndtere sin emosjonelle verden og for utviklingen av barnas emosjonelle kompetanse.
Barnet først er foruten FUS slagord, også en kompetanseutvikling i FUS barnehagene som følges med et forskningsprosjekt via Universitetet i Oslo i barnehageåret 2019/ 2020. Barnet først bygger på et forskningsbasert program, Tuning in to Kids (TIK), som har som mål å styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse, og CLASS observasjonsmetode som har tilsvarende mål i forhold til emosjonell støtte, ved siden av å bedre læringsmiljøet i barnehagene. 49 barnehager i FUS kjeden er med i kompetanseutvikligen som følges av forskningen.

TIK lærer omsorgspersonene egenskaper og teknikker for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barnas følelser. Barnet først er en kompetanseutvikling for alle barnehagens ansatte, der treningen foregår over tid og kan understøttes, utvikles, og innarbeides i det daglige arbeidet med barnehagens barn og i samarbeid med gode kollegaer. Det utvikles også eget støttemateriell for arbeid på avdelingene.

Bakgrunn for forskningen

Nyere forskning viser at det er relasjonskompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Målinger

Alle 49 barnehager vil bli målt før oppstart av kompetanseutviklingen. Dette baseres i hovedsak på spørreskjema til barnehageansatte og barnas foreldre, men også observasjoner av avdelingens personale. Forskningsspørsmålene fokuserer rundt de barnehageansattes evne til emosjonsregulering og emosjonelle responsivitet, i tillegg til det sosiale og emosjonelle klimaet i barnehagen. Etter endt forskning vil kompetanseutviklingen rulles ut i samtlige FUS barnehager.
Samarbeidspartnere for kompetansehevingen og forskningsprosjektet: Ansatte ved Psykologisk Institutt (PSI) ved Universitetet i Oslo (UiO), FUS AS ved fagansvarlig Hege Cecilie Eikseth, og Kompetansetjeneste for tidlig innsats ved Hanne Holme, Elin Olsen Kallevik og Marit Bergum Hansen. Prosjektleder for forskningsprosjektet er førsteamanuensis Sophie Havighurst ved PSI, UiO. Forskningsmedarbeider er Ida Tidemann, PhD-stipendiat ved PSI, UiO.

Vi i Heia FUS og Sylling FUS barnehage vil starte med CLASS fra høsten 2020 og vil da gå i gang med kompetanseutvikling. Det vil etterhvert bli en ressursperson som støtte internt og som ekstern observatør. Alle pedagogene har sett på egen lederrolle og har fått økt sin kompetanse rundt egen ledelse.