Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

LØFT i barnehagen

Hos oss har vi fokus på LØFT, løsningsfokusert tilnærming for barn.

Man lærer mer av å granske sine beste erfaringer enn å kartlegge sine feil. Det innebærer i praksis at vi må innta en litt annen rolle som voksen i barnehagen ved å flytte oppmerksomheter bort fra korreksjon og over til synliggjøring og bekreftelser av alt det som går bra.

Eks. sette fokus på når barna gjør noe fint for en annen eller deler en leke; «så dere at Ole inviterte med Kari i leken? Dett var veldig raust» «Så dere hvordan Ole delte bilene med Kari?»

For å få til dette må vi gå på «lysglimtjakt» hos barna for å finne ut av hva barnet: lykkes med, greier, tar initiativ til, sier og gjør. Dette fordi vi ønsker å gi barnet sjansen til å utvikle den beste utgaven av seg selv og/ eller øke barnas status i gruppen- godt støttet av voksne veileder er viktig.

Vi mener Løft er en god metode da den

  • setter barnet i sentrum
  • fokuserer på barns mestring
  • skaper grunnlag for refleksjon og læring
  • fører til bedre relasjoner og sosiale ferdigheter 

Alle ansatte i barnehagen har deltatt på "LØFT for barn" kurs med LØFT-veileder Ivar haug.