Hopp til innhold

Nærvær

Høyt nærvær er en forutsetning for å skape trygge miljøer for barna basert på sterke relasjoner voksen-barn og det er nødvendig for å tilby den individuelle støtten som barna fortjener og foreldrene forventer. Derfor er nærværsarbeid så viktig.  Høsten 2018 og 2019 fikk vi i Hektneråsen FUS barnehage tildelt FUS nærværspris, for vårt arbeide og vårt høye nærvær barnehageåret 2017/18 og i 2018/19