Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Relasjonskompetanse

Høsten 2018 startet vi et utviklingsarbeid med fokus på personalets relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler, reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkland, 2012).

Alle som jobber med barn må ha evnen til å se det enkelte barnet, imøtekomme deres behov og bidra til barnas mestringsopplevelser. For å ivareta dette i praksis er personalet nødt til å gå i seg selv og reflektere over egen praksis. Gjennom LØFT har vi lært å vende blikket mot barnas positive egenskaper og fokusere på disse. Videre skal vi nå tørre å gå inn i oss selv.

Gjennom dette utviklingsarbeidet, må vi tørre å se etter både våre styrker, men også våre svakheter og vi må jobbe med kulturen oss ansatte i mellom. Vi må tørre å ha et kritisk blikk på egen praksis og se muligheter for å utvikle oss. Vi må bli kjent med det mennesket vi er i møte med andre og se hvilke utviklingspotensialer vi har. Denne kompetansen har stor betydning for kulturen, samarbeidet og kvaliteten på arbeidet vi utfører i barnehagen.

For å kunne jobbe på denne måten må relasjonene både mellom personalet, til barna og foreldrene være positivt og fylt med tillitt. Vi skal derfor igjennom kurs, fagligarbeid og praksisøvelser jobbe med å styrke både personalets og barnas relasjonskompetanse de neste årene.

https://fus.no/fus-bloggen/hvorfor-er-relasjonskompetanse-sa-viktig-i-barneha