Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vårt verdigrunnlag

I Hektneråsen FUS barnehage ønsker vi å bidra til å styrke barns følelse av å mestre livet. Hos oss skal barna i møte med de voksne, og hverandre i barnegruppene, kjenne på at det er bra nok å «bare» være seg selv. De skal få kjennskap til at vi kommer fra ulike familier, har ulik tro og ikke tenker likt og samtidig vite at det er helt ok.

Hos oss skal barna kjenne på at ingen dømmer dem. I daglig samspill skal barna erfare nestekjærlighet og viktigheten av å vise at vi bryr oss om hverandre, samtidig som de opplever hvor godt det er å kjenne at andre bryr seg om dem. Gjennom aktiviteter, lek og andre møter i hverdagen skal barna erfare solidaritet og kjenne på det å være en del av gruppen og få støtte.

Hos oss skal barna få kjennskap til at det finnes ulike måter å tenke og leve på. I møte med åpne og lyttende voksne skal barna kjenne på og lære at de blir respektert uavhengig av familiesammensetning, kultur, tanker eller identitet. De skal oppleve verdien av demokrati, at de har en stemme og at de blir lyttet til om det er noe de ønsker å fortelle eller ytre. Barna skal kjenne på at deres mening betyr noe og blir tatt på alvor. Gjennom veiledning i møter med andre, skal barna lære om gjensidig respekt for hverandre og det genuine ønsket og viljen til å forstå et annet menneske. De skal føle seg likeverdige vennene sine og kjenne på at andre viser interesse for hvem de er og hva de tenker.

Barna skal lære om bærekraftigutvikling, og betydningen av det å ta vare på den verden vi bor i. De skal få begynnende forståelse av det å skape en verden som deres barn igjen kan leve godt i. Barna skal lære om hva det vil si å utnytte ressursene jorden tilbyr, uten å ødelegge den.

 

"DET DU TROR OM MEG,
SLIK DU ER MOT MEG,
HVORDAN DU SER PÅ MEG,
HVA DU GJØR MOT MEG,
SLIK BLIR JEG"
(M.Jennes)