Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Charlotte Gunvaldsen

Daglig leder - 

"Jeg er opptatt av at alle barn skal bli anerkjent for den de er, og jeg setter mangfold og inkludering høyt. Jeg vil jobbe for at alle barn og ansatte her i Hestnes FUS skal få oppleve en hverdag fylt med humor, lek, musikkglede og utforsking i barnehagen og i det fine nærmiljøet vårt - sjøkanten som i skogen."

Roy Helgeland

Pedagogisk leder - 

"Jeg er opptatt av at alle barn her i Hestnes FUS skal bli sett og hørt for den de er. Jeg vil jobbe for at barna får mulighet til å knytte gode vennskapsbånd med hverandre."

Tove Elisabeth Ollestad

Pedagogisk leder - 

"Jeg er glad i friluft og opptatt av at alle barn her i Hestnes FUS skal VÆRE og LÆRE i naturen. Med fordypning i friluft ønsker jeg å gi barna mange muligheter ute i nærområdet vårt."

Oddlaug Klippen

Pedagogisk leder - 

"Jeg ønsker at hvert enkelt barn her i Hestnes FUS skal få føle på en trygghet og omsorg hver dag. Jeg er opptatt av at barna skal ha en god og leken hverdag med opplevelser og utfordringer tilpasset hver enkelt."

Janne Bergum

Assistent - 

"Jeg er opptatt av å lære barn å bli glade i naturen og bruke den som lekearena. Jeg har også et godt og trygt fang for det enkelte barn."

Toril Mortensen

Assistent - 

"Jeg er opptatt av at hvert barn skal bli sett og hørt da vi alle er forskjellige. Jeg er glad i gå på tur med barna i det flotte nærområdet vårt."

Natasa Sahingic

Barne- og ungdomsarbeider -

"Jeg ønsker å ha spesielt fokus på anerkjennelse, vennskap, inkludering og ikke minst leken her i Hestnes FUS. Jeg har stor interesse for alle barn og at de er forskjellige, og har derfor videreutdannet meg innen barn med særskilte behov."

Elisabeth Novak

Fagarbeider - 

"Jeg vil jobbe for at barna her i Hestnes FUS skal få utvikle sin kreativitet gjennom fingerferdigheter, språkutvikling, musikk og kunst. Jeg ønsker derfor å gi dem erfaringer innen all slags former for kunst og musikk."

Signe Marie Øgreid

Barne- og ungdomsarbeider -

"Jeg er lydhør ovenfor barna her i Hestnes FUS, og viser omsorg og varme for hvert enkelt barn."

Sigrid Skadberg

Ektra ressurs, Egersund kommune - 

"Jeg ønsker at alle barna skal bli kjent med `Tegn til tale`og ser på dette som et viktig verktøy for språkutviklingen." 

Ellen Korneliussen

Spesialpedagog - Egersund Kommune,

"Jeg vil jobbe for at alle barn skal bli sett og hørt, føle seg trygge, bli utfordret, oppleve mestring, leke masse og ha det GØY. Min oppgave er å hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv."

Vibeke klungland

Pedagogisk leder,

"Jeg ønsker at alle barn her i Hestnes FUS skal få oppleve glede og trygghet hver dag. Jeg vil skape gode, inkluderende og lærerike lekemiljø for alle barn." 

Susanne Holta

Fagarbeider - 

"Jeg vil jobbe for at alle barn her i Hestnes FUS skal få oppleve at de er verdifulle og de skal få oppleve at jeg gleder meg over å se dem og være sammen med dem. Jeg vil ha fokus på det positive, og ønsker å hjelpe barna med å dele med hverandre og være gode med hverandre."