Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring og CLASS

Lek er mer komplekst enn det ser ut som. Her i Hestnes FUS anerkjenner vi lekens verdi og benytter leken til å lære barna egenskaper de skal bruke resten av livet. Nye oppdagelser blir dobbel så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre. Gjennom rollelek trener barna til å tenke og huske samtidig, til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid, og mye annet. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i Hestnes FUS barnehage. Vi kaller det egenledelse i lek og læring.

 EGENLEDELSESHJULET VISER HVA BARNA LÆRER I LEKEN

                       

Ved å ha ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring øker vi kvaliteten på barnehagetilbudet. De ansatte innehar en evne til å analysere barnets handlinger i større grad og se hva det er barnet har behov for å øve mer på for å fungere best mulig sosialt. Sosialkompetanse er det viktigste barnet har med seg fra barnehagen da det sikrer at barnet kan fungere godt i samspill med andre og får med seg mest mulig læring fra skolen.

Som en del av dette skal også prosjektet "CLASS" støtte opp om egenledelse i lek og læring. Dette er en del av BARNET FØRST - FUS barnehagenes felles visjon og satsning.

"CLASS" er en valid observasjonsmanual som sikrer bedre kvalitet på omsorgsstøtte, organisering, samt læringsstøtte. "CLASS" bidrar til å implementere Rammeplan for barnehager og skal sikre en intern ståstedsanalyse gjennom ekstern barnehagevurdering, som for eksempel en observatør fra en annen FUS barnehage.

Høsten 2020 skal våre pedagogiske ledere forankre "CLASS" i ledermøtene, før vi skal gå nærmere inn i dette sammen med resten av personalet våren 2021. Dette som metode for å sikre at BARNET kommer FØRST her i Hestnes FUS barnehage!