Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 17:00

 Daglig leder

Charlotte Gunvaldsen
90 22 78 08

Lekens betydning, CLASS og TIK:

Lek er mer komplekst enn det ser ut som. Her i Hestnes FUS anerkjenner vi lekens verdi og benytter leken til å lære barna egenskaper de skal bruke resten av livet. Nye oppdagelser blir dobbel så spennende og lærerike når barna deler dem med hverandre. Gjennom rollelek trener barna til å tenke og huske samtidig, til å være aktive og selvstendige i en oppgave over tid, og mye annet. Målet er at barnet ditt skal bli den aller beste utgaven av seg selv. Derfor har lek, og spesielt rolleleken, en sentral plass i Hestnes FUS barnehage. Vi kaller det egenledelse i lek og læring.

 EGENLEDELSESHJULET VISER HVA BARNA LÆRER I LEKEN

                       

Ved å ha ansatte som har kompetanse innenfor egenledelse i lek og læring øker vi kvaliteten på barnehagetilbudet. De ansatte innehar en evne til å analysere barnets handlinger i større grad og se hva det er barnet har behov for å øve mer på for å fungere best mulig sosialt. Sosialkompetanse er det viktigste barnet har med seg fra barnehagen da det sikrer at barnet kan fungere godt i samspill med andre og får med seg mest mulig læring fra skolen.

Som en del av dette skal også prosjektet "CLASS" støtte opp om egenledelse i lek og læring. Dette er en del av BARNET FØRST - FUS barnehagenes felles visjon og satsning. "CLASS" er en valid observasjonsmanual som sikrer bedre kvalitet på sosioemosjonell støtte, læringsstøtte og organisering/ledelse. "CLASS" bidrar altså til å implementere Rammeplan for barnehager, og skal sikre en intern ståstedsanalyse gjennom ekstern barnehagevurdering, som for eksempel en observatør fra en annen FUS barnehage.

Høsten 2021 vil vi gå i gang med disse eksterne observasjonene, og vi vil ha spesielt fokus på første domene som heter "Sosioemosjonell støtte og veiledning". Her vil vi se på hva som er positivt og negativt klima, hvordan være en sensitiv voksen som gir trygge barn, og vi skal ha fokus på barns medvirkning og perspektiv. Som en del av dette arbeidet med CLASS vil vi altså bruke teori og forankring i Egenledelse i lek, men også TIK.

Tik - Tuning into Kids

Programmet som vi skal bli bedre kjent med på planleggingsdagen 12.november handler om emosjonsveiledning. Veiledningsprogrammet handler om 5 steg - Vi må bli bevisst på våre emosjoner - også de med lavere intensitet som skuffelse og frustrasjon, Vi må være tilstede - vi må skape et emosjonelt bånd og se barnets emosjon som mulighet for læring, Vi må få forståelse og aksept av emosjon gjennom bruk av ord, tone og kroppspråk, Vi må kunne navngi følelsen og Vi må kunne hjelpe barnet med å løse et problem.