Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Personalet

   

       

Tove Elisabeth Ollestad                   

Pedagogisk leder 

              

Roy Marius Helgeland

Pedagogisk leder                 

       

Oddlaug Klippen                                    

Pedagogisk leder      

           

Janne Bergum

Pedagogisk leder  

    

Vanja E.Eide  

Fagarbeider                          

      

             

Tone Skjelbred

Pedagogisk leder

          

Signe Marie Øgrei                                  

Barne-og Ungdomsarbeider

          

Natasa Sahangic

Barne-og Ungdomsarbeider

Elisabeth Nowak

Lærer

         

Susanne Holte                                                        

Fagarbeider                                             

                     

Toril Mortensen

Pedagogisk medarbeider

     

Erika Kugyte                                                

Renholder           

                               

Rasmus

Fast ringevikar

          

Toril Larsen

Daglig leder