Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Tilvenning i barnehagen

Det er for mange barn og foreldre en stor overgang å begynne i barnehage for første gang. Derfor er viktig at foreldre/foresatte kjenner seg trygge på at barnet har fått en god start før de overlater ansvaret til oss. Det er viktig for oss at både barn og foresatte er trygge på at barnehagen blir godt kjent med barnet og at eventuelle problemer blir løst på en god måte.

For å få til en god og trygg oppstart for både barn og foreldre har alle ansatte fått innføring i "tilknyttningsbasert barnehage" modellen. Modellen er basert på kunnskap om hva barn trenger for å være trygge og trives. Vi bygger vår praksis på nyere forskning og tilknytningsteorier. Modellen brukes hovedsakelig for de yngste barna under tre år. For barn under 3 år er det viktig å sette av hele fem dager til oppstarten.

 Vi ønsker at alle nye foreldre skal være aktive i tilvenningsperioden. De første dagene er det viktig at de er involvert i rutinesituasjonen barnet er i. Etterhvert som barnet blir tryggere vil personalet overta. Tilvenningsfasen er også en fin måte å bli kjent med de andre barna, rutiner og personalet.

Det er veldig individuelt hvor lang tid barnet trenger for å bli trygg. Alle barn er forskjellige og trenger å bli behandlet ulikt. Derfor er det viktig for oss at barnet har en voksen som kjenner det litt ekstra godt og som vil være tett på den første perioden når foreldrene ikke er der lenger. Barnet får derfor tildelt en primærkontakt ved oppstart. I tillegg kan det være trygt å ha med noen kjente ting til barnehagen. Ofte kan det gjøre oppstarten bedre for barnet. Derfor kan det være godt for barnet om dere tar med bilder av familien og det som er trygt for arnet f.eks. kosefille eller kosedyr.

Målsettingen vår er at oppstarten i barnehagen skal gi barnet en sikker havn for nære og trygge relasjoner.

Slik gjør vi det i Hestnes FUS barnehage:

  • Foreldremøte for nye foreldre i juni
  • Besøksdag for nye barn og foreldre i juni
  • Ved oppstart er foreldrene til stedet sammen med barnet i fem dager
  • Foreldre deltar aktivt i praktiske oppgaver i barnehagen, og har hovedansvar for barnet i lek, stell og måltid
  • Primærkontakten er i nærheten og nærmer seg barnet gradvis
  • Oppstartsamtale med pedagog/primærkontakt
  • Oppstart i mindre grupper