Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Kundeforventventnig

KUNDEFORVENTNINGER

Hos oss blir barnet møtt og tatt hyggelig imot av en ansatt når det kommer til barnehagen.
I løpet av barnehagedagen får barnet søvn og hvile tilpasset sitt behov. Måltidene er preget av ro og at det er nok tid til å spise. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og er ute minst to timer hver dag. De møter ansatte som er genuint opptatt av hvert enkelt barn, som vet at «Alle barn er best». Du kan lese mer om hva som kan forventes av barnehagen og hva barnehagen forventer av dere her.