Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Inkluderene barnehage og skole miljø. 2021-2022

Januar 2021 starter vi opp med prosjektet Inkluderende barnehage og skole miljø. Det er UDIR som leder dette, og vi deltar sammen med andre barnehage og skoler i Time Kommune.

De overordna måla er:

  1. Kompetanseutvikling som skal styrke barnehagen sin kapasitet til å skape og opprettholde eit godt barnehage miljø
  2. Kompetanseutvikling som om å førebygge, avdekke og handtere mobbing og andre krenkinger. 
  3. Kompetanseutvikling som styrer både regelverkskompetansen og den pedagogiske kompetanse hos alle ansatte.
  4. Auke kompetansen til å drive lokale utviklingsarbeid i barnehagen.
  5. Slutt produktet skal være en plan som sier hvordan vi skal jobbe for å opprettholde et trygt og godt barnehage miljø og hvordan vi jobber med forebygging av mobbing og krenkelser.