Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i Kiellandskogen FUS bhg

For oss er det viktig å se hvert enkelt barn. Noen trenger lang tid for å bli trygg i nye omgivelser mens andre bruker kortere tid. Som foreldre er det dere som kjenner barnet deres best. Dere overlater oss det kjæreste dere eier. Vi ønsker å bli godt kjent med både dere og ikke minst barnet deres. Vi tenker tilvenning ut i fra barnas behov, med utgangspunkt i trygghetssirkelen.

Mange barn begynner i barnehagen omkring 1 årsalder. Ettåringen er nysgjerrig på verden og skifter fort mellom å være trygg og utrygg. Det betyr at han/hun ofte trenger trøst og hjelp av trygge voksne for «lades opp» til ny utforsking. Ettåringen trenger derfor tid å få knyttet seg på de nye voksne i barnehagen (sekundær tilknytning).

Selv om toåringen begynner å forstå mer, har de fremdeles behov for tilgjengelige voksne. Setter vi oss ned og studerer barna ser en fort at selv om de beveger seg lenger bort fra foreldrene enn ettåringen, ser de seg stadig tilbake for å sjekke ut om de fremdeles er der. Toåringen trenger også tid for å bli kjent med og stole på personalet. Vi tenker at det er bra at dere foreldre er tilstede, leker, spiser og skifter bleie i starten og at vi gradvis overtar.

Eldre barn har også behov for at foreldrene er med i oppstart. Det er en stor overgang fra å være hjemme til å begynne i barnehagen. At mor eller far er der er trygt og godt. Vi ønsker derfor at en av dere foreldre er tilgjengelig for barnet de første dagene. Når barnet ditt er klar for det, prøver personalet gradvis å overta omsorgsrollen, leke sammen, kommunisere og bli kjent med barnet. Etterhvert kan dere prøve å gå litt bort fra avdelingen. Barnet må få beskjed om at du går. Personalet henter dere om vi ser at barnet er utrygt.

For at overgangen fra hjem til barnehage skal bli best mulig for alle parter, ønsker vi en god dialog med dere foreldre. Av erfaring ser vi at det er lurt å gi barnet kortere dager i oppstarten. Dere eller en barnet kjenner godt, bør være med de første 5 dagene.